یوگا

[cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”50″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

آنچه ما ارائه می دهیم

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ margin_bottom=”0″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6761″,”w”:”668″,”h”:”400″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/lotos.png”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″,”paddings”:{“bottom”:”60″}}’][col span=4 atts='{“margins”:{“bottom”:”30″},”paddings”:{“top”:”100″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-gym’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های تناسب اندام

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید [/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-sport’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های یوگا

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید [/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-healthy’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های پیلاتیز

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید [/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

lotos-woman

[/cws-widget][/col][col span=4 atts='{“margins”:{“bottom”:”30″},”paddings”:{“top”:”100″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-nature’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های مدیتیشن

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید
[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-gym-1′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های بوکس

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید
[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-people-5′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

کلاس های رقص

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید
[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6754″,”w”:”198″,”h”:”198″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/yoga_bg_pattern.png”},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″},”section_border”:”top-border”,”section_border_width”:”1″,”section_border_style”:”solid”,”section_border_color”:”#e6e6e6″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center bottom”,”bg_repeat”:”repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”bg_pattern”:{“id”:”6754″},”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

کلاس های اخیر

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”port2″ render=”portfolio” atts='{“centertitle”:”0″,”columns”:”3″,”mode”:”carousel”,”sel”:”cats”,”categories”:”yoga-square”,”portcontent”:”exerpt”,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”use”:”0″,”font”:”#535353″,”animate”:”0″,”bg_img”:{“id”:”6754″,”w”:”198″,”h”:”198″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/yoga_bg_pattern.png”},”sel_posts_by”:”cats”,”paddings”:{“bottom”:”60″,”top”:”50″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center top”,”bg_repeat”:”repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″}’][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“row_style”:”fullwidth_background”,”content_position”:”top”,”equal_height”:”1″,”paddings”:{“top”:”0″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#855ad8″,”bg_color_opacity”:”100″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=6 atts='{“bg_img”:{“id”:”6638″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/woman-wtih-children.jpg”},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“bg_img”:{“id”:”6643″,”w”:”360″,”h”:”590″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/flower.png”},”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”60″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“left”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

مزایای ما

 

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[cws_sc_fa icon=’flaticon-athlete’ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۱٫ بهترین معلمان

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-surya’ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۲٫ کلاس های ویژه

صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-gym-2′ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۳٫ تجهیزات مدرن

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی.[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“bottom”:”60″,”top”:”120″}}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

کلاس های تناسب اندام جدید

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#e6e6e6′ alignment=’left’ margin_top=’0′ margin_bottom=’20’] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصر.

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • شنبه – چهارشنبه:   10:00 صبح – ۱۱:۳۰ صبح
 • شنبه – چهارشنبه:   05:00 بعد از ظهر – ۰۷:۳۰ بعد از ظهر
 • پنجشنبه:   11:30 صبح – ۰۱:۰۰ بعد از ظهر
 • جمعه:   04:30 بعد از ظهر – ۰۶:۳۰ بعد از ظهر

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ alt=’0′ full_width=’0′ custom_colors=’0′][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

640x480

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”70″ margin_bottom=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6668″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/parallax-1-1.jpg”},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”20″},”section_border”:”top-bottom”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”1″,”prlx_speed”:”50″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″,”section_border_width”:”1″,”section_border_style”:”solid”,”section_border_color”:”#e6e6e6″}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“right”:”50″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”40″}}’]

بهتر کردن بدن شما

متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده است.

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_progress_bar title=’پیلاتیز’ progress=’60’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#855ad8″}}’] [cws_sc_progress_bar title=’مراقبه’ progress=’70’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#855ad8″}}’] [cws_sc_progress_bar title=’تناسب اندام’ progress=’80’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#855ad8″}}’][cws_sc_progress_bar title=’یوگا’ progress=’90’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#855ad8″}}’]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”40″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”equal_height”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

گالری ما

متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”port1″ render=”portfolio_fw” atts='{“columns”:”3″,”sel”:”none”,”mode”:”grid”,”categories”:”yoga”,”items”:”12″,”portcontent”:”title,categories”,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”font”:”#535353″,”sel_posts_by”:”cats”,”margins”:{“bottom”:”0″,”top”:”0″},”items_per_page”:”6″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”paddings”:{“top”:”0″,”bottom”:”0″},”centertitle”:”0″,”animate”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=312 id=”cols312″ atts='{“row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”0″,”bg_media_type”:”img”,”bg_img”:{“id”:”6801″},”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#855ad8″,”use_prlx”:”0″,”bg_color_opacity”:”100″,”font_color”:”#ffffff”}’][col span=4 atts='{“bg_img”:{“id”:”6812″,”w”:”200″,”h”:”200″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/left-flower.png”},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”30″}}’]

[cws_sc_button title=’تماس با ما’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’50’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button] [cws_sc_button title=’بررسی بیشتر’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’47’ alt=’0′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#ffffff”,”font_color”:”#855ad8″}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=8 atts='{“bg_img”:{“id”:”6813″,”w”:”200″,”h”:”200″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/right-flower.png”},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”30″}}’]

بیشتر محصولات را اینجا بررسی کنید

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”0″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”equal_height”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

درباره ما

متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها شده‌است.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”70″ margin_bottom=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6665″,”w”:”360″,”h”:”490″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/aside-flower.jpg”},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”50″,”bottom”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”contain”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=6][cws-widget type=accs atts='{“items”:”4″,”accstyle”:”third_style”}’][item open=1 title=”نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.” atts='{“fa_icon”:”lightbulb-o”,”iconfa”:”flaticon-wallflower”}’]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

[/item][item title=”معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی.” atts='{“fa_icon”:”diamond”,”iconfa”:”flaticon-daffodil”}’]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

[/item][item title=”بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند.” atts='{“fa_icon”:”mobile-phone”,”iconfa”:”flaticon-jasmine”}’]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

[/item][item title=”که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد.” atts='{“iconfa”:”flaticon-jonquil”}’]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

[/item][/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=tabs atts='{“items”:”3″}’][item open=1 title=”درباره ما”]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/item][item title=”ماموریت ما”]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

[/item][item title=”چرا ما”]

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد.

[/item][/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”130″ margin_bottom=”100″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6684″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/parallax-2-3.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”70″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”bg_pattern”:{“id”:”3429″},”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

از زبان مشتریان

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[cws_sc_carousel columns=’2′ control_color=’#ffffff’] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/testimonial-2.jpg”}}’ text=’لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.’ author=’ماری دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/testimonial-1.jpg”}}’ text=’لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.’ author=’متیو دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/testimonial-1.jpg”}}’ text=’لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/testimonial-2.jpg”}}’ text=’لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [/cws_sc_carousel]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”120″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”margins”:{“top”:”90″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”equal_height”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

آخرین اخبار

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”blog1″ margin_bottom=”60″ render=”blog” atts='{“columns”:”3″,”items”:”5″,”boxed”:”with_shadow”,”use”:”1″,”custom”:”1″,”post”:”50″,”date”:”unwrapped”,”section”:”none”,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”font”:”#535353″,”categories”:”yoga”,”centertitle”:”0″,”animate”:”0″,”enable”:”0″,”hide”:”0″,”items_per_page”:”3″,”boxed_style”:”with_border”,”post_text_length”:”50″,”date_style”:”unwrapped”,”margins”:{“bottom”:”60″},”section_border”:”none”,”use_carousel”:”0″,”custom_layout”:”1″,”customize_bg”:”0″,”enable_lightbox”:”0″,”hide_meta”:”0″,”paddings”:{“top”:”30″}}’][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6805″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/woman-gray-bkgrnd2.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”bottom”,”paddings”:{“top”:”180″,”bottom”:”180″},”section_border”:”top-bottom”,”section_border_width”:”1″,”section_border_style”:”solid”,”section_border_color”:”#d9d9d9″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”120″}}’][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

با یوگا زندگی خود را تغییر دهید

از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’0′][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”90″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

دیدار با مربیان ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”ourt1″ render=”ourteam” atts='{“mode”:”carousel”,”categories”:”yoga”,”items”:”4″,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”font”:”#535353″,”centertitle”:”0″,”use”:”0″,”animate”:”0″,”items_per_page”:”4″,”paddings”:{“bottom”:”140″},”customize_bg”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6682″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/parallax-3-1.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”75″,”bottom”:”75″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-athlete’ icon_color=’#fffff’ number=’2500′ speed=’2000′ desc=’مشتریان راضی’ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-nature-1′ icon_color=’#ffffff’ number=’100′ speed=’2000′ desc=’کلاس های عالی’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-surya’ icon_color=’#ffffff’ number=’35’ speed=’2000′ desc=’آموزش های حرفه ای’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-gym-2′ icon_color=’#ffffff’ number=’250′ speed=’2000′ desc=’لوازم جانبی مدرن’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6790″,”w”:”360″,”h”:”700″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/feet3.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”80″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

جداول قیمت ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ flags=”1″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6793″,”w”:”360″,”h”:”700″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/feet5.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”140″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right top”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’ flags=1][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’]

 • ۲ حساب کاربری
 • ۱۵ پروژه
 • ۳ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود ۱۰۰ فایل
 • ۳ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • ۵ حساب کاربری
 • ۴۵ پروژه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود ۱۰۰۰ فایل
 • ۱۳ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”حرفه ای “,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”حرفه ای “,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’]

 • نامحدود حساب کاربری
 • نامحدود پروژه
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود نامحدود فایل
 • ۲۴ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][/cws-row]

تماس باما