کد های کوتاه ووکامرس

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_carousel title=’محصولات چرخ فلک’ control_color=’#28a6ec’ columns=’4′]

[/cws_sc_carousel]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

محصولات چرخ فلک بدون کنترل

[cws_sc_carousel control_color=’#28a6ec’ columns=’4′]

[/cws_sc_carousel]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=413 id=”cols413″][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

محصول تکی

[/cws-widget][/col][col span=9][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

دسته بندی محصولات

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

دسته بندی محصول

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

محصولات حراج شده

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

پرفروش ترین محصولات

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

پرامتیاز ترین محصولات

[/cws-widget][/col][/cws-row]

تماس باما