خدمات

[cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”50″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

ویژگی های ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ margin_bottom=”0″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“bottom”:”120″}}’][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-pencils13′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′][/cws_sc_fa]

طراحی تمیز

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-cogwheels10′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#2eb851″}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

پنل تنظیمات قدرتمند

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-smartphones23′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#43c5b8″}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

طراحی ریسپانسیو

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-shopping-carts6′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#f56363″}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

سازگاری با ووکامرس

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-mug16′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#f9b91e”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

نامحدود رنگ

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-lights7′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#c744fd”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

پشتیبانی دوستانه

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ. بیشتر بدانید

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“row_style”:”fullwidth_background”,”content_position”:”top”,”equal_height”:”1″,”bg_img”:{“id”:”4423″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/03/headphones-full-hd.jpg”},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”paddings”:{“top”:”0″,”bottom”:”0″}}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#ffffff”,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”60″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

 

 

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”color”,”font_color”:”#ffffff”,”bg_color”:”#000000″,”bg_color_opacity”:”85″,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”60″}}’][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“left”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

هشت فوق العاده است

تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند.

[cws_sc_fa icon=’flaticon-play-video3′ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#f9b91e”}}’ link=’0′]

۱٫ بخش های پس زمینه ویدیویی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-layer13′ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#43c5b8″}}’ link=’0′]

۲٫ بخش های پس زمینه پارالاکسی

صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-raindrop’ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′]

۳٫ بخش های پس زمینه بلوری

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی.[/cws_sc_fa]

 

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_bottom=”130″ margin_top=”130″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”90″,”bottom”:”150″}}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

مزایای ما

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#e6e6e6′ alignment=’left’ margin_top=’10’ margin_bottom=’30’]لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده.[cws_sc_progress_bar title=’برندینگ’ progress=’60’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#f9b91e”}}’] [cws_sc_progress_bar title=’توسعه’ progress=’70’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#43c5b8″}}’] [cws_sc_progress_bar title=’طراحی’ progress=’80’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#28a6ec”}}’] [cws_sc_progress_bar title=’پشتیبانی’ progress=’90’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#f56363″}}’]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

items 2

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ atts='{“bg_img”:{“id”:”4410″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/03/map.png”},”row_style”:”fullwidth_background”,”content_position”:”top”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#ffffff”,”paddings”:{“top”:”75″,”bottom”:”75″},”margins”:{“top”:”0″,”bottom”:”0″},”section_border”:”top-bottom”,”section_border_width”:”1″,”section_border_style”:”solid”,”section_border_color”:”#d9d9d9″,”bg_repeat”:”cover”}’][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-social-network156′ icon_color=’#43c5b8′ number=’4350′ speed=’2000′ desc=’کاربران آنلاین’ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#595959″}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-diamond7′ icon_color=’#43c5b8′ number=’5600′ speed=’2000′ desc=’برنده جایزه’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#595959″}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-hearts49′ icon_color=’#43c5b8′ number=’7200′ speed=’2000′ desc=’مشتریان راضی’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#595959″}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-portfolio2′ icon_color=’#43c5b8′ number=’8190′ speed=’2000′ desc=’کار های عالی’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#595959″}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

جداول قیمت ما

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ flags=”1″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“bottom”:”70″}}’ flags=1][col span=3 flags=1 _pcol='{“title”:”آغازین”,”currency”:”تومان”,”price”:”400″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#43c5b8″,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”آغازین”,”currency”:”تومان”,”price”:”400″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#43c5b8″,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • ۱ حساب کاربری
 • ۱ پروژه
 • ۱ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • امکان آپلود ۵۰ فایل
 • ۱ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=3 flags=1 _pcol='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • ۱ حساب کاربری
 • ۱۵ پروژه
 • ۳ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • امکان آپلود ۱۰۰ فایل
 • ۳ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=3 flags=1 _pcol='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#f9b91e”,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#f9b91e”,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • ۵ حساب کاربری
 • ۴۵ پروژه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • امکان آپلود ۱۵۰ فایل
 • ۶ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=3 flags=1 _pcol='{“title”:”حرفه ای”,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#f56363″,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”حرفه ای”,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”customize”:”1″,”color”:”#f56363″,”color_button_text”:”#ffffff”,”ishilited”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • نامحدود حساب کاربری
 • نامحدود پروژه
 • ۲۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • امکان آپلود ۲۵۰ فایل
 • ۱۲ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][/cws-row]

تماس باما