صفحه اول

[cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

از این صفحه استاتیک برای تست دست زدن به تم در قالب صفحه اصلی صفحه استفاده کنید. این صفحه محتوای صفحه است. از صفحه این استاتیک برای تست خروجی صفحه اصلی صفحه استفاده کنید. تم باید به درستی هر دو پست های پست وبلاگ به عنوان صفحه اول و صفحه استاتیک به عنوان صفحه جاری را اداره کند. اگر سایت تنظیم شده است برای نمایش صفحه وبلاگ پست به عنوان صفحه جاری، پس این متن نباید قابل مشاهده باشد. اگر این سایت برای نمایش یک صفحه استاتیک به عنوان صفحه اصلی تنظیم شده باشد، این متن ممکن است یا نباشد. اگر تم شامل یک فایل قالب front-page.php نیست، پس هنگام تنظیم صفحه نمایش استاتیک، این متن باید در صفحه اصلی ظاهر شود. اگر تم شامل یک فایل قالب front-page.php است، پس این متن ممکن است یا ممکن است ظاهر نشود.

[/cws-widget][/col][/cws-row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما