ساخت و ساز

[cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”margins”:{“top”:”30″},”section_border”:”none”}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

ویژگی های ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ margin_bottom=”0″ atts='{“bg_img”:{“id”:”5968″,”w”:”340″,”h”:”610″},”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“bottom”:”0″},”section_border”:”none”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”}’][col span=4 atts='{“margins”:{“bottom”:”30″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-transport’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

مدیریت ساختمان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-container’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

پیمانکار عمومی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-construction’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

برنامه ریزی دقیق

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“margins”:{“top”:”-50″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=4 atts='{“margins”:{“bottom”:”30″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-building’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

مشاوره ساخت و ساز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-improvement’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

طراحی تازه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-tool-3′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′]

بازسازی خانه ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم. بیشتر بدانید

[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”190″ margin_bottom=”190″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7572″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/parallax1.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”180″,”bottom”:”180″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

بهترین برای همیشه! کاوش هشت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cws_sc_button title=’بررسی کنید!’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’35’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”70″ margin_bottom=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7573″,”w”:”340″,”h”:”610″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/roll.jpg”},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“right”:”50″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

درباره ما

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#f9b91e’ alignment=’left’ margin_top=’0′ margin_bottom=’20’] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی.

[/cws-widget][cws-widget type=accs atts='{“items”:”4″,”accstyle”:”third_style”}’][item open=1 title=”لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ” atts='{“fa_icon”:”lightbulb-o”,”iconfa”:”flaticon-cogwheels10″}’]

صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد.

[/item][item title=”طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن” atts='{“fa_icon”:”diamond”,”iconfa”:”flaticon-improvement”}’]

صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد.

[/item][item title=”صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده” atts='{“fa_icon”:”mobile-phone”,”iconfa”:”flaticon-tool-1″}’]

صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد.

[/item][item title=”تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد” atts='{“iconfa”:”flaticon-tool”}’]

صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد.

[/item][/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ icon=’flaticon-lights7′ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’0′][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7575″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/portfolio-top-bkrgd2.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”40″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center top”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

آخرین پروژه ها

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”port1″ render=”portfolio_fw” atts='{“columns”:”4″,”sel”:”none”,”mode”:”grid”,”categories”:”construction”,”items”:”12″,”portcontent”:”title,categories”,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”font”:”#535353″,”sel_posts_by”:”cats”,”margins”:{“bottom”:”0″,”top”:”0″},”items_per_page”:”8″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”paddings”:{“top”:”0″,”bottom”:”0″}}’][/cws-row][cws-row cols=321 id=”cols321″ atts='{“customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#f9b91e”,”bg_color_opacity”:”100″,”font_color”:”#ffffff”,”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”30″},”section_border”:”none”}’][col span=8][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

بیشتر محصولات را اینجا بررسی کنید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’تماس با ما’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’50’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button] [cws_sc_button title=’بررسی بیشتر’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’47’ alt=’0′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#ffffff”,”font_color”:”#f9b91e”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”90″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

دیدار با تیم ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”ourt1″ render=”ourteam” atts='{“bg_img”:{“id”:”7581″,”w”:”400″,”h”:”560″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/building-2.jpg”},”centertitle”:”0″,”mode”:”carousel”,”categories”:”construction”,”items_per_page”:”4″,”paddings”:{“bottom”:”140″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7576″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/parallax-2.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”75″,”bottom”:”75″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-improvement’ icon_color=’#f9b91e’ number=’4350′ speed=’2000′ desc=’دیوارهای رنگی’ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-tool-3′ icon_color=’#f9b91e’ number=’5600′ speed=’2000′ desc=’خانه های بازسازی شده’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-people’ icon_color=’#f9b91e’ number=’7200′ speed=’2000′ desc=’سازندگان خوش تیپ’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-transport-3′ icon_color=’#f9b91e’ number=’8190′ speed=’2000′ desc=’کامیون های عالی’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”120″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7577″,”w”:”80″,”h”:”80″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/pattern-2.png”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”margins”:{“top”:”90″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left bottom”,”bg_repeat”:”repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

آخرین اخبار

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”blog1″ margin_bottom=”60″ render=”blog” atts='{“bg_img”:{“id”:”7577″,”w”:”80″,”h”:”80″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/pattern-2.png”},”centertitle”:”0″,”columns”:”3″,”categories”:”construction”,”items_per_page”:”3″,”boxed_style”:”with_border”,”use_carousel”:”0″,”custom_layout”:”0″,”margins”:{“top”:”60″,”bottom”:”130″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left top”,”bg_repeat”:”repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”130″ margin_bottom=”100″ atts='{“bg_img”:{“id”:”7578″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/parallax-3.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”70″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”bg_pattern”:{“id”:”3429″},”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

از زبان مشتریان

 

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[cws_sc_carousel columns=’2′ control_color=’#ffffff’] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/icon_200x200_1-32cx2e3egniqwelwc2u3nk.jpg”,”id”:”4107″}}’ text=’صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/icon_200x200-32cx2dptxrx6k9da6ha4u8.jpg”,”id”:”4108″}}’ text=’کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/icon_200x200_1-32cx2e3egniqwelwc2u3nk.jpg”,”id”:”4109″}}’ text=’صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [cws_sc_testimonial thumbnail='{“@”:{“src”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2018/05/icon_200x200-32cx2dptxrx6k9da6ha4u8.jpg”,”id”:”4101″}}’ text=’کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.’ author=’جان دوئی’ url=’#’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#535353″}}’][/cws_sc_testimonial] [/cws_sc_carousel]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”130″ margin_bottom=”100″ atts='{“sel_by”:”prlx”,”img”:{“id”:”2681″,”w”:”1920″,”h”:”1200″,”row”:”http://amoozeshno.ir/demo/cons/wp-content/uploads/blank-00cc00.png”},”ani_speed”:”0.5″,”off_left”:”0.5″,”off_top”:”0.5″,”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“bottom”:”0″,”top”:”115″},”section_border”:”none”,”margins”:{“bottom”:”-70″}}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

تماس با ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

آدرس: بلوار بیسکاین. (شمال) طبقه ۱۱ برج جهانی جدید میامی، فلوریدا ۳۳۱۴۸ 
تلفن: ۹۸-۸۰۰-۱۲۳-۴۵۶۷۸
ایمیل: mail@mail.com 

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]    [/cws-widget][/col][/cws-row]

    تماس باما