دسته‌بندی نشده

اظهارنامه ها

اظهارنامه حقیقی: بر اساس قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، پایان خرداد ماه هر سال است. شیوه گروه بندی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مشمول مالیات : اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، آن دسته از مودیان مالیاتی هستند که به صورت انفرادی و یا شریکی به کار تولید …

اظهارنامه ها ادامه »

تماس باما