ثبت و تغییرات شرکت

ثبت شرکت: یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند که به دو دسته تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. سرمایه ی …

ثبت و تغییرات شرکت ادامه »